Echeveria Mexensis ‘Zaragosa’ – FittoniaMania

Echeveria Mexensis ‘Zaragosa’